About

About Me

Jasni Johari

The Best Takaful Agency in Johor Bahru

Saya Jasni Johari, adalah seorang ejen takaful profesional selama 9 tahun,  berkomitmen untuk menguruskan risiko anda dan memberikan perlindungan kewangan kepada individu dan juga bisnes entiti.

Perjalanan saya sebagai seorang penasihat profesional takaful tidak hanya mencerminkan pengalaman dalam bidang ini, tetapi juga dedikasi untuk membantu individu dan keluarga menyusun perancangan kewangan yang ampuh!

Saya memulakan langkah pertama dalam dunia takaful dengan hasrat untuk memberikan impak positif dalam kehidupan orang lain. Kepakaran saya tidak terbatas pada pemahaman produk takaful, tetapi juga pada kesanggupan saya untuk menyelami setiap aspek kehidupan pelanggan.

Dengan latihan dan pembelajaran yang berterusan, saya memastikan diri saya sentiasa berkembang seiring dengan keperluan semasa industri takaful.

Pendekatan saya yang berpusatkan pelanggan merupakan asas kepada setiap perbincangan. Saya tidak sekadar menjual produk takaful, tetapi lebih kepada membantu setiap pelanggan saya memahami keperluan unik mereka. Dengan pendekatan ini, saya dapat menyusun pelan perlindungan yang tepat dan sesuai dengan realiti kewangan dan kehidupan mereka.

Kebolehan saya dalam berkomunikasi secara efektif memastikan setiap pelanggan memahami kepentingan perlindungan kewangan. Saya percaya bahawa memberikan maklumat secara jelas dan mudah difahami adalah kunci untuk membantu pelanggan membuat keputusan yang bijak mengenai perlindungan kewangan mereka.

Selain daripada tugas sebagai ejen takaful, saya juga aktif dalam menyebarkan kesedaran mengenai perlindungan kewangan. Saya terlibat dalam sesi penerangan dan program pendidikan masyarakat, meyakini bahawa pengetahuan adalah asas untuk memupuk kesedaran mengenai kepentingan memiliki perlindungan kewangan yang mencukupi.

Kejayaan saya tidak hanya dilihat dari segi pencapaian penjualan, tetapi juga dari hubungan yang saya bina dengan pelanggan. Kepercayaan yang mereka berikan kepada saya adalah suatu penghargaan yang amat berharga.

Dengan semangat dedikasi yang tinggi, saya terus melangkah ke hadapan sebagai peneraju dalam industri takaful. Saya yakin bahawa menjadi ejen takaful adalah panggilan untuk memberikan impak positif dalam masyarakat.

Kejayaan saya adalah hasil daripada hasrat dan usaha saya untuk membantu masyarakat mencapai kestabilan kewangan dan keamanan hidup.

Saya berharap dapat terus memberikan sumbangan yang bermakna dalam perjalanan ini, menjadi contoh yang memberi inspirasi kepada ejen takaful yang lain.

Misi Kami

Misi Pemangkin Perubahan: Membentuk Kehidupan Melalui Perlindungan Kewangan

Sebagai seorang ejen takaful, misi saya tidak terbatas pada sekadar menjual produk perlindungan. Saya melihat diri saya sebagai pemangkin perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui pembentukan perlindungan kewangan yang holistik dan berkesan. Misi saya merangkumi beberapa aspek yang membentuk landasan perkhidmatan saya.

  1. Memberikan Pendidikan Kewangan: Misi saya bermula dengan memberikan pendidikan kewangan kepada masyarakat. Saya berusaha untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan perlindungan kewangan dan memberikan pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan yang bijak berkaitan dengan perlindungan tersebut.
  2. Menyesuaikan Pelan Perlindungan: Setiap individu mempunyai keperluan kewangan yang unik. Misi saya adalah menyusun pelan perlindungan yang tepat bagi setiap pelanggan berdasarkan kehidupan, tanggungjawab, dan matlamat kewangan mereka. Saya berkomitmen untuk menyediakan penyelesaian yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan setiap pelanggan.
  3. Mengedarkan Kesedaran Masyarakat: Saya aktif dalam menyebarkan kesedaran masyarakat mengenai risiko kewangan dan cara untuk mengurangkannya melalui produk takaful. Sesi penerangan dan program pendidikan adalah salah satu cara saya untuk menyampaikan maklumat mengenai betapa pentingnya memiliki perlindungan kewangan yang mencukupi.
  4. Memberikan Sokongan Berterusan: Misi saya juga melibatkan memberikan sokongan berterusan kepada pelanggan. Saya tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjadi rakan kewangan yang boleh dipercayai. Saya sentiasa bersedia untuk memberikan nasihat dan bimbingan sepanjang perjalanan kehidupan pelanggan.
  5. Membangunkan Kesedaran Sosial: Selain daripada tugas sebagai ejen takaful, saya turut aktif dalam projek-projek sosial yang berkaitan dengan kebajikan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk membina satu komuniti yang prihatin akan keperluan kewangan dan keselamatan hidup bersama-sama.

Melalui misi ini, saya berharap untuk menjadikan takaful bukan sekadar satu keperluan, tetapi satu elemen penting dalam membentuk kehidupan yang stabil dan sejahtera. Saya yakin bahawa dengan memberikan perkhidmatan yang bermakna, saya dapat memberikan impak positif dalam kehidupan pelanggan dan masyarakat secara keseluruhannya.